Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Szprotawa 2017

W dniu 10 czerwca 2017 roku na Stadionie Miejskim w Szprotawie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. Organizatorami zawodów byli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu oraz Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zawody odbyły się dzięki gościnności władz samorządowych miasta Szprotawa. Dorośli konkurowali w dyscyplinach ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami i musztra a dzieci i młodzież w rozwinięciu bojowym, biegu sztafetowym 400 m z przeszkodami i musztrze.

Nasza Jednostka zajęła II miejsce w kwalifikacji Gminnej i IV miejsce w kwalifikacji Powiatowej

 

 

 

Końcowa klasyfikacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

Grupa A (mężczyźni)

I miejsce – OSP Wichów

II miejsce – OSP Dzietrzychowice

III miejsce – OSP Siecieborzyce

Grupa C (kobiety)

I miejsce – OSP Siecieborzyce

Końcowa klasyfikacja Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

Grupa chłopców

I miejsce – MDP Długie

II miejsce – MDP Dzikowice

III miejsce – MDP Gozdnica

Grupa dziewcząt

I miejsce – MDP Dzikowice

II miejsce – MDP Długie

III miejsce – MDP Brzeźnica

 

Reklamy

70 lecie OSP w Długiem

Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. św. Anny w Długiem.  Po nabożeństwie zaproszeni goście, poczty sztandarowe oraz strażacy,  przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej ze Szprotawy,  uroczyście przemaszerowali do Szkoły Podstawowej w Długiem,  gdzie odbyły się główne uroczystości.
Ceremonię obchodów rozpoczął dowódca uroczystości dh Jan Marszałek składając meldunek Henrykowi Inglotowi – Członkowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze o gotowości do rozpoczęcia obchodów 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem.
Burmistrz Józef Rubacha złożył na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem dh Roberta Romaniszyna podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę, którą strażacy wykonują na rzecz gminy oraz społeczności lokalnej.
Obchody Jubileuszu 70-lecia OSP Długie były również okazją do przekazania wyrazów wdzięczności druhom seniorom tj. Mikołajowi Gnachowi,  Józefowi Hałaburze,  Izydorowi Nowackiemu,  Witoldowi Poźniakowi,  za wkład jaki włożyli w funkcjonowanie i rozwój jednostki.
Z kolei,  za pomoc w realizacji zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej podziękowania od Prezesa OSP Długie,  Roberta Romaniszyna otrzymali: burmistrz Józef Rubacha,  dh Jan Chmielewski oraz sołtys wsi Długie Stanisław Mandrak. W dalszej części uroczystości wręczono medale dla zasłużonych dla pożarnictwa oraz za wysługę lat w pożarnictwie.  Aktu dekoracji dokonał dh Jan Chmielewski,  Prezes Powiatowy ZOSP RP w Żaganiu.

Festyny z okazji Dnia Dziecka

W miesiącu czerwcu pomagaliśmy Pani Sołtys i radzie sołeckiej w organizacji festynu  w Borowinie, chociaż pogoda nie dopisywała to dzieci były bardzo zadowolone.

 

Z okazji jubileuszu 25 – lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz Dnia Dziecka w dniu 20 czerwca br. w parku Pałacu Książęcego w Żaganiu nad kanałem rzeki Bóbr odbył się festyn strażacki dla dzieci gdzie również braliśmy udział.

 

70-lecia OSP Siecieborzyce oraz Gminny Dzień Strażaka

13 maja br. odbyły się uroczystości jubileuszu 70-lecia OSP Siecieborzyce oraz Gminnego Dnia Strażaka
Obchody rozpoczęły się mszą św. odprawioną w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Siecieborzycach. Po nabożeństwie zaproszeni goście, poczty sztandarowe oraz strażacy, przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej ze Szprotawy, uroczyście przemaszerowali na stadion.
 Ceremonię na stadionie rozpoczął dowódca uroczystości dh Janek Marszałek składając  meldunek Henrykowi Inglotowi – Członkowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze o gotowości do rozpoczęcia obchodów Gminnego Dnia Strażaka oraz 70-lecia OSP Siecieborzyce. Następnie podniesiono flagę państwową na drabinie samochodu jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szprotawie i odegrano hymn narodowy.
 Na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Roberta Urbanika oraz druhów seniorów z OSP Siecieborzyce zostały złożone podziękowania przez Burmistrza Szprotawy Józefa Rubachę oraz zaproszonych gości za trud i zaangażowanie w pracę, którą strażacy wykonują na rzecz gminy oraz społeczności lokalnej.
 W dalszej części uroczystości wręczono medale dla zasłużonych dla pożarnictwa oraz za wysługę lat w pożarnictwie. Aktu dekoracji dokonał dh Jan Chmielewski Prezes Powiatowy ZOSP RP w Żaganiu.

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Lubuskiem

 

7 maja 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się główne uroczystości związane z Obchodami Dnia Strażaka w województwie lubuskim. Uroczystość składała się z dwóch części tj. mszy św. w Katedrze Gorzowskiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po której odbył się uroczysty apel przed i wewnątrz Filharmonii Gorzowskiej. Jednocześnie przy filharmonii trwał festyn strażacki zorganizowany dla mieszkańców woj. lubuskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął honorowym patronatem tegoroczne obchody Dnia Strażaka 2017 połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Po mszy św. strażacy wraz z gośćmi przemaszerowali pod Filharmonię Gorzowska gdzie odbyła się ceremonia wciągnięcia flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Zgromadzonych gości w filharmonii przywitał, jako współorganizator, prezydent miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pan Jacek Wójcicki, następnie głos zabrał Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Sławomir Klusek.

Wśród gości obecnych na uroczystości znaleźli się: Elżbieta Rafalska minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Lityński, Władysław Dajczak wojewoda lubuski, st. bryg. Sławomir Klusek lubuski komendant wojewódzki PSP, druh Edward Fedko prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zielonej Górze , komendanci miejscy i powiatowi PSP z terenu województwa lubuskiego.

Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka zarząd OSP Borowina
mamy zaszczyt złożyć Wam Druhny oraz Druhowie  najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z zaszczytnej
służby bliźniemu oraz wiele zdrowia, wszelkiej pomyślności i osobistego szczęścia. Wierzę, że honorowa motywacja pozwoli sprostać nowym wyzwaniom.

                                  Życzymy szczęśliwych powrotów,

„gdy obowiązek wezwie Was, tam wszędzie, gdzie się pali, …”.

Ćwiczenia taktyczno bojowe

W dniu 27 luty 2017 w Szprotawie na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej oraz 27 marca na terenie Szpitala odbyły się ćwiczenia taktyczno bojowe Jednostki Ratowniczo Gaśniczej ze Szprotawy oraz jednostek OSP Borowina, OSP Siecieborzyce, OSP Sucha Dolna, OSP Niegosławice, OSP Zimna Brzeżnica, Celem ćwiczeń było:

praktyczne sprawdzenie przygotowania strażaków-ratowników do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.