70 lecie OSP

Reklamy

OSP w Borowinie medalistą!

W środę, 30 maja br., szprotawscy radni spotkali się na LVI sesji Rady Miejskiej. Józef Rubacha Burmistrz Szprotawy wręczył Medal za Zasługi dla Gminy Szprotawa Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowinie.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2018

11 maja 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczysty apel poprzedzony został Mszą Święta w intencji strażaków powiatu żagańskiego. Msza Święta koncelebrowana była przez Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ks. Jarosława Stosia, Proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ks. Władysława Tasiora i Lubuskiego Kapelana Strażaków ks. Przemysława Kaminiarza.

Na uroczystych obchodach obecni byli Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Przemysław Gliński, w imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego Jarosław Flakowski Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, Starosta Żagański Henryk Janowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Mirosław Gąsik, Burmistrz Żagania Daniel Marchewka, Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu mł. insp. Daniel Gotthardt oraz Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego druh Jan Chmielewski a także przedstawiciele Lasów Państwowych, Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Burmistrzowie, Wójtowie i inni zaproszeni goście.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu mł. bryg. Marek Ławrecki.

Podczas apelu wręczone zostały medale, odznaczenia i wyróżnienia oraz awanse w stopniach.

Po oficjalnych uroczystościach obecni goście i mieszkańcy powiatu żagańskiego zostali zaproszeni na pokazy sprzętu pożarniczego oraz strażacką grochówkę.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Grzymała Foto: KP PSP w Żaganiu

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W dniu 17 lutego 2018 r. w Sali wiejskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność OSP w Borowinie za rok 2017 z jednoczesnym przyjęciem planu działalności na rok 2018.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

  • Józef Rubacha Burmistrz Szprotawy;
  • Paweł Chylak Z-ca Burmistrza Szprotawy;
  • Jan Chmielewski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP;
  • Krzysztof Kominek Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu;
  • Janusz Dyba Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich;
  • Marta Wojtkowiak inspektor ds. obronnych, wojskowości i BHP w UM w Szprotawie;
  • Przedstawiciele OSP Nowe Miasteczko
  • Katarzyna Gręda Sołtys Borowiny;

oraz druhowie z OSP Borowina wraz z zarządem.

Przewodniczącym zebrania został wybrany druh Jacek Stępień, natomiast protokolantem druh Roman Górka.

Podczas zebrania zarząd zaprezentował:

– druh Marci Furgal: Sprawozdanie z działalności OSP za 2017 r.

– druh Damian Becla: Sprawozdanie z działalności jednostki operacyjno-technicznej;

– druh Mariusz Gręda: Sprawozdanie finansowe za 2017 r. oraz projekt planu finansowego na 2018 r.

– druh Zbigniew Leśniak: Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2017 r.

– druh Jacek Stępień: Plan działalności OSP w Borowinie na rok 2018;

Na zebraniu druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi za rok 2017 oraz przyjęli jedną uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej. Podczas zebrania druhowie podjęli decyzję o nadaniu członka honorowego dh.Mirosławowi Pruskiemu oraz dh.Michałowi Trochanowskiemu. W trakcie zebrania głos zabierali zaproszeni goście. Zarówno Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha jak i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jan Chmielewski podziękowali druhom za ich dotychczasową pracę na rzecz OSP. Natomiast Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu Krzysztof Kominek podsumował realizację zadań w jakich uczestniczyła w ubiegłym roku OSP w Borowinie. W słowach pełnych uznania stwierdził, że nasza jednostka prezentuje się bardzo dobrze w porównaniu z innymi ochotniczymi strażami pożarnymi w powiecie.  Zebranie przebiegało sprawnie i w życzliwej atmosferze. Po zakończonym zebraniu goście wspólnie z druhami zasiedli do stołów z poczęstunkiem, który został przygotowany przez druhnę Sylwię Furgal, druhnę Katarzynę Gręda z domu Stępień, Panią Elżbietę Gręda z zespołu „TULOWINKI” w Borowinie, Ryszardę Górka i Andżelikę Jefimik.

Łączę strażackie pozdrowienia.

1% podatku dla OSP w Borowinie

DRUHNY I DRUHOWIE

ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1% TRWA OD 01.01.2018 r. DO 30.04.2018 r.              NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE 70 DNI.       PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,      WYPEŁNIAJĄC   PIT    WPISZ   NR KRS  0000 116 212               CEL SZCZEGÓŁOWY:   OSP Borowina, 67-320 Małomice

   

 

Karnawał w Borowinie

Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. W sobotę  10 lutego 2018 r. na naszej sali wiejskiej odbyła się zabawa karnawałowa. Organizatorami tej szampańskiej zabawy było OSP w Borowinie i  pani sołtys Katarzyna Gręda. Do tańca grał zespół K4.