1% podatku dla OSP w Borowinie

DRUHNY I DRUHOWIE

ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1% TRWA OD 01.01.2018 r. DO 30.04.2018 r.              NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE 70 DNI.       PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,      WYPEŁNIAJĄC   PIT    WPISZ   NR KRS  0000 116 212               CEL SZCZEGÓŁOWY:   OSP Borowina, 67-320 Małomice

   

 

Reklamy

Karnawał w Borowinie

Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. W sobotę  10 lutego 2018 r. na naszej sali wiejskiej odbyła się zabawa karnawałowa. Organizatorami tej szampańskiej zabawy było OSP w Borowinie i  pani sołtys Katarzyna Gręda. Do tańca grał zespół K4

Zawiadomienie Zarządu OSP w Borowinie

Zarząd OSP w Borowinie zaprasza wszystkich członków OSP Borowina

na zebranie sprawozdawcze które odbędzie się

17-02-2018 r. (sobota) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Borowinie

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

 

Kontrola sieci hydrantowej

W dniach 18-19 styczeń 2018 r. odbyła się w miejscowości Borowina kontrola sieci hydrantowej przeprowadzona przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Borowinie.

Celem kontroli było sprawdzenie sieci hydrantowej pod kątem: dostępu do hydrantu, uruchomienia, wydajności i ciśnienia wody. Oraz ustalenia lokalizacji GPS hydrantu za pomocą aplikacji celem naniesienia ma mapy którymi posługują sie służby ratownicze.

Aplikacja mobilna StrażakOSM to narzędzie niezbędne w pozyskiwaniu specjalnych danych dla projektu OpenStreetMap. Dzięki aplikacji można w prosty i intuicyjny sposób zbierać informacje o położeniu geograficznym hydrantów z podziałem na ich rodzaje i typy oraz słupków kilometrowych dróg krajowych, wojewódzkich, ekspresowych i autostrad.
Zebrane dane przesyłane są do serwera AbakusOSM, gdzie po weryfikacji i moderacji zostają dodane do bazy danych projektu OpenStreetMap. Aplikacja udostępnia także panel mapy, na którym dzięki aktualnemu widokowi pozycji własnej oraz mapy okolicy można weryfikować istniejące w bazie dane hydrantów i słupków kilometrowych.
Do prawidłowego działania wymagany jest sprawny odbiornik GPS.

 

Darowizna na rehabilitację

Dnia 24 grudnia 2017 r. Zarząd OSP Borowina podpisał umowę darowizny
z żoną Pana Marcina Kijewskiego na kwotę 500 zł z przeznaczeniem kwoty na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji
Życzymy powrotu do zdrowia.

Licytacja OSP & WOŚP


 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Borowinie przekazuje na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zaproszenie dla dwóch osób na zabawę karnawałową, która odbędzie się w Borowinie dnia 10-02-2018r. Godz 20:00

Licytacja odbędzie się 14-01-2018r. w Szprotawskim Domu Kultury od 16:30

Zapraszamy!!!