Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Lubuskiem

 

7 maja 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się główne uroczystości związane z Obchodami Dnia Strażaka w województwie lubuskim. Uroczystość składała się z dwóch części tj. mszy św. w Katedrze Gorzowskiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po której odbył się uroczysty apel przed i wewnątrz Filharmonii Gorzowskiej. Jednocześnie przy filharmonii trwał festyn strażacki zorganizowany dla mieszkańców woj. lubuskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął honorowym patronatem tegoroczne obchody Dnia Strażaka 2017 połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Po mszy św. strażacy wraz z gośćmi przemaszerowali pod Filharmonię Gorzowska gdzie odbyła się ceremonia wciągnięcia flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Zgromadzonych gości w filharmonii przywitał, jako współorganizator, prezydent miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pan Jacek Wójcicki, następnie głos zabrał Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Sławomir Klusek.

Wśród gości obecnych na uroczystości znaleźli się: Elżbieta Rafalska minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Lityński, Władysław Dajczak wojewoda lubuski, st. bryg. Sławomir Klusek lubuski komendant wojewódzki PSP, druh Edward Fedko prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zielonej Górze , komendanci miejscy i powiatowi PSP z terenu województwa lubuskiego.

Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka zarząd OSP Borowina
mamy zaszczyt złożyć Wam Druhny oraz Druhowie  najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z zaszczytnej
służby bliźniemu oraz wiele zdrowia, wszelkiej pomyślności i osobistego szczęścia. Wierzę, że honorowa motywacja pozwoli sprostać nowym wyzwaniom.

                                  Życzymy szczęśliwych powrotów,

„gdy obowiązek wezwie Was, tam wszędzie, gdzie się pali, …”.

Ćwiczenia taktyczno bojowe

W dniu 27 luty 2017 w Szprotawie na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej oraz 27 marca na terenie Szpitala odbyły się ćwiczenia taktyczno bojowe Jednostki Ratowniczo Gaśniczej ze Szprotawy oraz jednostek OSP Borowina, OSP Siecieborzyce, OSP Sucha Dolna, OSP Niegosławice, OSP Zimna Brzeżnica, Celem ćwiczeń było:

praktyczne sprawdzenie przygotowania strażaków-ratowników do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

1% podatku dla OSP w Borowinie

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2017 r. DO 02.05.2017 r.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE 74 DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
pitprojekt_btn_5

Ważny komunikat

ulotka 1% str 1

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W dniu 4 lutego 2017 r. w Sali wiejskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność OSP w Borowinie za rok 2016 z jednoczesnym przyjęciem planu działalności na rok 2017.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Józef Rubacha Burmistrz Szprotawy;
 • Paweł Chylak Z-ca Burmistrza Szprotawy;
 • Jan Chmielewski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP;
 • Krzysztof Kominek Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu;
 • Jan Marszałek Dowódca JRG PSP w Żaganiu, Komendant Gminny OSP;
 • Robert Przyłuski Z-ca Dowódca JRG PSP w Szprotawie;
 • Janusz Dyba Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich;
 • Marta Wojtkowiak inspektor ds. obronnych, wojskowości i BHP w UM w Szprotawie;
 • Beata Jakowicka Radna Rady Miasta w Szprotawie;
 • Katarzyna Stępień Sołtys Borowiny;
 • druhowie z OSP Nowe Miasteczko

oraz druhowie z OSP Borowina wraz z zarządem.Przewodniczącym zebrania został wybrany druh Jacek Stępień, natomiast protokolantem druh Roman Górka.                                                                        Podczas zebrania zarząd zaprezentował:

– druh Marcin Furgal: Sprawozdanie z działalności OSP za 2016 r.

– druh Mariusz Gręda: Sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz projekt planu finansowego na 2017 r.

– druh Zbigniew Leśniak: Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2016 r.

– druh Jacek Stepień: Plan działalności OSP w Borowinie na rok 2017;

Na zebraniu druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi za rok 2016 oraz przyjęli jedną uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.

W trakcie zebrania głos zabierali zaproszeni goście. Zarówno Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu Krzysztof Kominek oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jan Chmielewski podziękowali druhom za ich dotychczasową pracę na rzecz OSP.                                                                                                                                                               Zebranie przebiegało sprawnie i w życzliwej atmosferze. Po zakończonym zebraniu goście wspólnie z druhami zasiedli do stołów z poczęstunkiem, który został przygotowany przez druhny Dominikę Jefimik, Sylwię Furgal, Katarzynę Stępień, Malwinę Pruską oraz Elżbietę Gręda.

Łączę strażackie pozdrowienia

Jacek Stępień

Edukujemy i informujemy młodzież oraz dorosłych.

 „Bezpieczne ferie” w powiecie żagańskim

20170125_09591521, 24, 25 i 26 stycznia br. nad kanałem rzeki Bóbr w Żaganiu oraz nad zalewami rzeki Bóbr w Małomicach i w Szprotawie odbyły się pokazy szkoleniowe służb ratowniczych dla rodzin, oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W pokazach łącznie brało udział ponad 1000 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Pokaz był wspólną inicjatywą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu i Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu przy wsparciu władz samorządowych w Żaganiu, Szprotawie i Małomicach, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Żaganiu oraz 11 Batalionu Dowodzenia w Żaganiu. Strażacy omówili zagrożenia związane z przebywaniem zimą nad wodą oraz zaprezentowali sprzęt ratowniczy i metody bezpiecznego podejmowania z wody osoby zagrożonej utonięciem. Przedstawili również zasady pierwszej pomocy po wydobyciu osoby z zimnej wody i powiadamianie służb ratowniczych za pomocą numerów alarmowych. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji omówili inne zagrożenia czyhające na dzieci szczególnie podczas pory zimowej oraz przeprowadzili konkurs z nagrodami. Pokazy zostały zrealizowane bezpośrednio przed okresem ferii zimowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych dzieci.

Materiał filmowy TVP 3 Gorzów Wielkopolski

https://gorzow.tvp.pl/28727482/policjanci-i-strazacy-zorganizowali-pokaz-ratowniczy

Zawiadomienie Zarządu OSP w Borowinie

Zarząd OSP w Borowinie zaprasza wszystkich członków OSP w Borowinie

na zebranie sprawozdawcze które odbędzie się

04-02-2016 r. (sobota) o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Borowinie.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.