Podziękowania od WOŚP

Obrazek

Reklamy

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W dniu 17 lutego 2018 r. w Sali wiejskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność OSP w Borowinie za rok 2017 z jednoczesnym przyjęciem planu działalności na rok 2018.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Józef Rubacha Burmistrz Szprotawy;
 • Paweł Chylak Z-ca Burmistrza Szprotawy;
 • Jan Chmielewski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP;
 • Krzysztof Kominek Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu;
 • Janusz Dyba Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich;
 • Marta Wojtkowiak inspektor ds. obronnych, wojskowości i BHP w UM w Szprotawie;
 • Przedstawiciele OSP Nowe Miasteczko
 • Katarzyna Gręda Sołtys Borowiny;

oraz druhowie z OSP Borowina wraz z zarządem.

Przewodniczącym zebrania został wybrany druh Jacek Stępień, natomiast protokolantem druh Roman Górka.

Podczas zebrania zarząd zaprezentował:

– druh Marci Furgal: Sprawozdanie z działalności OSP za 2017 r.

– druh Damian Becla: Sprawozdanie z działalności jednostki operacyjno-technicznej;

– druh Mariusz Gręda: Sprawozdanie finansowe za 2017 r. oraz projekt planu finansowego na 2018 r.

– druh Zbigniew Leśniak: Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2017 r.

– druh Jacek Stępień: Plan działalności OSP w Borowinie na rok 2018;

Na zebraniu druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi za rok 2017 oraz przyjęli jedną uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej. Podczas zebrania druhowie podjęli decyzję o nadaniu członka honorowego dh.Mirosławowi Pruskiemu oraz dh.Michałowi Trochanowskiemu. W trakcie zebrania głos zabierali zaproszeni goście. Zarówno Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha jak i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jan Chmielewski podziękowali druhom za ich dotychczasową pracę na rzecz OSP. Natomiast Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu Krzysztof Kominek podsumował realizację zadań w jakich uczestniczyła w ubiegłym roku OSP w Borowinie. W słowach pełnych uznania stwierdził, że nasza jednostka prezentuje się bardzo dobrze w porównaniu z innymi ochotniczymi strażami pożarnymi w powiecie.  Zebranie przebiegało sprawnie i w życzliwej atmosferze. Po zakończonym zebraniu goście wspólnie z druhami zasiedli do stołów z poczęstunkiem, który został przygotowany przez druhnę Sylwię Furgal, druhnę Katarzynę Gręda z domu Stępień, Panią Elżbietę Gręda z zespołu „TULOWINKI” w Borowinie, Ryszardę Górka i Andżelikę Jefimik.

Łączę strażackie pozdrowienia.

1% podatku dla OSP w Borowinie

DRUHNY I DRUHOWIE

ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1% TRWA OD 01.01.2018 r. DO 30.04.2018 r.              NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE 70 DNI.       PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,      WYPEŁNIAJĄC   PIT    WPISZ   NR KRS  0000 116 212               CEL SZCZEGÓŁOWY:   OSP Borowina, 67-320 Małomice

   

 

Karnawał w Borowinie

Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. W sobotę  10 lutego 2018 r. na naszej sali wiejskiej odbyła się zabawa karnawałowa. Organizatorami tej szampańskiej zabawy było OSP w Borowinie i  pani sołtys Katarzyna Gręda. Do tańca grał zespół K4.

Zawiadomienie Zarządu OSP w Borowinie

Zarząd OSP w Borowinie zaprasza wszystkich członków OSP Borowina

na zebranie sprawozdawcze które odbędzie się

17-02-2018 r. (sobota) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Borowinie

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

 

Kontrola sieci hydrantowej

W dniach 18-19 styczeń 2018 r. odbyła się w miejscowości Borowina kontrola sieci hydrantowej przeprowadzona przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Borowinie.

Celem kontroli było sprawdzenie sieci hydrantowej pod kątem: dostępu do hydrantu, uruchomienia, wydajności i ciśnienia wody. Oraz ustalenia lokalizacji GPS hydrantu za pomocą aplikacji celem naniesienia ma mapy którymi posługują sie służby ratownicze.

Aplikacja mobilna StrażakOSM to narzędzie niezbędne w pozyskiwaniu specjalnych danych dla projektu OpenStreetMap. Dzięki aplikacji można w prosty i intuicyjny sposób zbierać informacje o położeniu geograficznym hydrantów z podziałem na ich rodzaje i typy oraz słupków kilometrowych dróg krajowych, wojewódzkich, ekspresowych i autostrad.
Zebrane dane przesyłane są do serwera AbakusOSM, gdzie po weryfikacji i moderacji zostają dodane do bazy danych projektu OpenStreetMap. Aplikacja udostępnia także panel mapy, na którym dzięki aktualnemu widokowi pozycji własnej oraz mapy okolicy można weryfikować istniejące w bazie dane hydrantów i słupków kilometrowych.
Do prawidłowego działania wymagany jest sprawny odbiornik GPS.

 

Darowizna na rehabilitację

Dnia 24 grudnia 2017 r. Zarząd OSP Borowina podpisał umowę darowizny
z żoną Pana Marcina Kijewskiego na kwotę 500 zł z przeznaczeniem kwoty na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji
Życzymy powrotu do zdrowia.